Medlem i Karlstads Spelfolk

Medlem i spelmanslaget Karlstads Spelfolk blir en genom att betala medlemsavgift till Hembygdsgillet i Karlstad. Det är i dess lokal vi övar och vi har full tillgång till Hembygdsgillets alla medlemsförmåner.
Kontakta Elisabet Jarvid för frågor om medlemskap.